ដំណឹងអចលនទ្រព្យល្អៗ

ដំណឹងអចលនទ្រព្យល្អៗ

077484870
ជំរាបសួរលោកពូអ្នកមីងបងប្រុសបងស្រីដោយសារផ្ទះខាងលើនេះលក់ក្នុងតម្លៃទាបជាងគេខ្លាំងហើយស្អាត ដូច្នេះឥឡូវលក់ត្រឹមតែ 73,000$ ប៉ុណ្ណោះ
6/22/2020 10:38:23 AM
ផ្ទះល្វែងកែងអាចរកសុីបានលក់បន្ទាន់ តម្លៃ 75,000$

ពត៌មានលំអិត 077484870 (telegram)
6/11/2020 11:02:54 AM

6/11/2020 11:02:49 AM

6/11/2020 11:02:49 AM

6/11/2020 11:02:49 AM
ដីលក់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ
6/1/2020 10:36:52 AM
ដីលក់ស្ថិតនៅជិតវត្តព្រៃស្ពឺ ទំហំ 9245ម៉ែត្រការ៉េ តម្លៃ 155$ ក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ
6/1/2020 10:36:05 AM

6/1/2020 10:36:05 AM

6/1/2020 10:36:05 AM

6/1/2020 10:36:05 AM

6/1/2020 10:36:05 AM

6/1/2020 10:36:05 AM

6/1/2020 10:36:05 AM

6/1/2020 10:36:05 AM
ក្នុងរយៈពេល១ ខែនេះ លក់ក្នុងតម្លៃពិសេសបំផុត ត្រឹមតែ ៤៣ ម៉ឺនដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ។ ( ទាបជាងទីផ្សារលើសពី១០ មុឺន ) ។ 
Thank you.
5/27/2020 10:56:51 AM

Channel Informations

Members: 155

Last Update: 22/06/2020 07:10:29 AM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

11/19/2019 8:02:08 AM
5/4/2020 4:24:11 PM
1/2/2020 10:45:32 AM

Buy, Sale and Rent Properties

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial
4/11/2020 9:05:55 AM
11/27/2019 8:41:19 AM
11/27/2019 8:41:55 AM
5/27/2020 10:55:11 AM