Ingliz tilini o'rganamiz

Ingliz tilini o'rganamiz

Ingliz tilini noldan boshlab mustaqil o'rganing. Kanalimizdan Beginner va Elementary darajasidagi grammatik, audio va video darslar, shuningdek foydali maslahatlarni topasiz. 📩 @ingliz_tiliuzbot Reklama xizmati:️ @reklama_servis
Kitob o'qishga vaqtingiz yo'qmi? Unday bo'lsa, kitoblarni audio shaklda tinglang.

Kanalga ulaning va eng saralarini topasiz:
7/29/2021 11:59:00 PM
#Audiodars
� Ingliz tili 0dan (yangi dars)
� 04-dars. Ingliz tilida gap tuzish qoidalari

� @ingliz_tiliuz
7/29/2021 11:40:10 PM
#Videohikoya
♻️ Ko'ring va so'zlarning talaffuziga e'tibor beringAlien at School (by Michelle Brown)  

♻ Elementary

Ushbu turdagi videohikoya yordamida reading, speaking va listening qobiliyatingizni oshira olasiz.

♻ ️@ingliz_tiliuz
7/29/2021 11:27:13 PM
So'zlashuv uchun: Lug'at
⚡️Eng ko‘p qo‘llaniluvchi inglizcha so‘zlar

⚡ Beginner | 351-400

351. Narrow ( nerrou)- tor
352. Old ( ould)- qari,eski
353. Opposite ( oppozit)- qarama-qarshi
354. Rough( raf)- qo‘pol
355. Sad ( sed)- g‘amgin
356. Safe ( seyf)- xavfsiz
357. Secret( sikret)- sitli
358. Short ( short )- kalta
359. Simple ( simpl)- oddiy
360. Slow( slou)- sekin

361. Small( smol)- kichik
362. Soft ( soft)- yumshoq
363. Solid ( solid)- qattiq
364. Special ( speshl) - maxsus
365. Strange ( streynj)- notanish
366. Thin ( sin)- ozg‘in
367. White ( uayt)- oq
368. Wrong ( rong)- xato
369. Time ( taym)- vaqt
370. Second ( seknd )- soniya

371. Minute ( minit)- daqiqa
372. Hour ( aur)- soat 
373. Day ( dey)- kun
374. Week ( uik)- hafta
375. Month ( mans)- oy
376. Year ( yee)- yil
377. Yesterday ( yestudi)- kecha
378. The day before yesterday( ze day bifo yestudi)-kechadan oldingi kun
379. Today ( tudey)- bugun

380. Tonight ( tunayt)- bugun tunda
381. Tomorrow ( tumorou)- ertaga
382. The day after tomorrow(ze day after tumorou)-ertadan keyin
383. Morning ( mo ning)- tong
384. Afternoon ( aftenun)- tushlik
385. Evening ( ivning)- kechqurun
386. Night ( nayt)- tun
387. Monday ( mandi)- dushanba
388. Tuesday ( tyuzdi)- seshanba
389. Wednesday ( uenzdi)- chorshanba
390. Thursday ( sozdi)- payshanba

391. Friday ( fraydi)- juma
392. Saturday( setudi)- shanba
393. Sunday ( sandi)- yakshanba
394. January ( jenyuri)- yanvar
395. February ( februri)- fevral
396. March ( march )- mart
397. April ( eypril)- aprel
398. May ( mey)- may
399. June( jun)- iyun
400. July ( julay)- iyul

⚡Qavs ichida so‘zlarning o‘qilishi berilgan.

⚡ @ingliz_tiliuz
7/26/2021 11:57:20 PM
#Audiodars
� Ingliz tili 0dan (yangi dars)
� 03-dars. 1- va 2- darslarni mustahkamlash

� @ingliz_tiliuz
7/23/2021 11:45:01 AM
Foydali grammatika

� Sifat - The Adjective (mustahkamlash, 2-qism)

� Sifatning orttirma darajasi oldida har, doim aniq artikl The qo’yiladi.

� Ikki bo’g’inli –y, -er, -ow, -ble bilan tugaydigan sifatlar ham xuddi shu yo’l bilan yasaladi.

Oddiy daraja: Busy — band 
Qiyosiy daraja: Busier — bandroq 
Orttirma daraja: Busiest — eng band

Clever — aqlli 
Cleverer — aqlliroq 
Cleverest — eng aqlli

Narrow — tor, ensiz 
Narrower — ensizroq 
Narrowest — eng tor

Able — qobil 
Abler — qobilroq 
Ablest — eng qobil

Easy — oson 
Easier — osonroq 
Easiest — eng oson

Shu yo’l bilan boshqa sifatlarning ham qiyosiy va orttirma darajalari yasaladi.

Oddiy daraja: Common — umumiy
Qiyosiy daraja: Commoner
Orttirma daraja: commonest

Simple — oddiy 
Simpler — oddiyroq 
Simplest — eng oddiy

Agar sifat -e harfi bilan tugasa, uning qiyosiy va orttirma darajalarini yasashda, bitta -e tushirib qoldiriladi:
brave — qo'rqmas | braver | bravest
large — katta | larger | largest

� Agar sifat qisqa tovushdan keyin undosh harf bilan tugasa, uning boshqa darajalari, oxirgi harfning ikkilanishi bilan yasaladi:
big — katta | bigger | biggest
hot — issiq | hotter | hottest

� Agar sifat undosh harfdan keyin keladigan -y bilan tugasa, -y ning o'rniga -i ishlatiladi:
busy — band | busier | busiest
easy — oson | easier | easiest

� @ingliz_tiliuz
7/23/2021 12:09:51 AM
Туркиядаги ўзбеклар телеграм каналидаги фойдали постлар

1⃣Туркияга келишдан олдин тўлдириладиган анкета ҳақида;

1⃣Туркияда ҲEС коди олиш ва уни Истанбул картга улаш ҳақида;

1⃣Туркияда туристик виза олиш учун сарфланадиган сарф харажатлар ҳақида;

1⃣Туркияда турмушга чиқиш учун зарур бўлган ҳужжатлар ҳақида;

1⃣Туркияда коронавирусга тест топшириш учун лабораториялар манзиллари.

1⃣Истанбул шаҳридаги Ўзбекистон Бош консулхонаси ҳақида;

1⃣Туркияда фавқулодда ҳолатлар учун телефон рақамлар рўйхати;

Каналга уланиш 1⃣
t.me/turkiyadagi_uzbeklar
7/22/2021 10:59:00 PM
So'zlashuv uchun: Lug'at
⚡️Eng ko‘p qo‘llaniluvchi inglizcha so‘zlar

⚡ Beginner | 301-350

301. Live ( liv)- yashamoq
302. Look( luk)- qaramoq
303. Meet ( mit)- uchratmoq
304. Move ( muv)- harakatlanmoq
305. Must ( mast)- kerak
306. Promise ( promis)- va‘da bermoq
307. Put( put)- qo‘ymoq
308. Read ( rid)- o‘qimoq
309. Remember( remembe)- eslamoq
310. Run( ran)- yugurmoq

311. Say ( sey)- aytmoq
312. See( si)- ko‘rmoq
313. Should( shud)- kerak
314. Show ( shou)- ko‘rsatmoq
315. Sleep( slip)- uxlamoq
316. Spend ( spend)- sarflamoq
317. Study ( stadi)- o‘rganmoq
318. Suggest ( sajjest)- taklif qilmoq
319. Take ( teyk)- olmoq
320. Think ( sink)- o‘ylamoq

321. Turn ( tyorn)- burilmoq
322. Wake up ( ueyk ap)- uyg‘onmoq
323. Walk ( uolk)- piyoda yurmoq
324. Write ( rayt) - yozmoq
325. Awake ( eveyk)- xushyor
326. Bad ( bed )- yomon
327. Bent ( bent)- bukri
328. Bitter ( bitte)- achchiq
329. Blue ( blu)- ko‘k
330. Cold ( kould)- sovuq

331. Cruel ( kruel)- zolim
332. Dark ( dark)- qorong‘u
333. Dead( ded)- o‘lik
334. Dear ( diye) - aziz
335. Different ( diferent)- har xil
336. Dirty ( dyoti)- kir
337. Dry ( dray)- quruq
338. False ( fols)- noto‘g‘ri
339. Feeble( fibl)- zaif
340. Foolish( fulish)- tentak

341. Future ( fyucher)- kelajak
342. Green ( grin)- yashil
343. ill ( il)- kasal
344. Last ( last)- so‘nggi
345. Late ( leyt)- kech
346. Left ( left)- chap
347. Loose ( luz)- erkin
348. Loud ( laud)- baland
349. Low ( lou)- past
350. Mixed ( miksed)- aralash

⚡Qavs ichida so‘zlarning o‘qilishi berilgan.

⚡ @ingliz_tiliuz
7/22/2021 9:55:04 PM
#Audiodars
� Ingliz tili 0dan (yangi dars)
� 02-dars. Ingliz tilida so'zlarni yodlash

� @ingliz_tiliuz
7/16/2021 10:31:01 PM
Foydali grammatika

� Sifat - The Adjective (mustahkamlash)

Narsaning yoki predmetning xususiyatini, shaklini, holini bildirib, qanday yoki qanaqa savollariga javob bo’ladigan so’zlar sifat deyiladi. Ingliz tilida sifat birlik yoki ko’plikka, jinsga, yoki kelishikka qarab o’zgarmaydi, ular har doim bir xil bo’ladi.

Sifat oddiy yoki yasama bo’lishi mumkin. Oddiy sifat tarkibida hech qanaqangi qo’shimcha yoki o’zgartirishlar bo’lmaydi. Masalan, red qizil, black qora va hk. 
Yasama sifat esa o’z tarkibida turli xil qo’shimchalarga ega.

� Boshqa so’zlardan sifat yasaydigan suffikslar:
-ful: useful — foydali
-less: helpless — yordamsiz, yordamga muhtoj, useless — befoyda, yaroqsiz
-ous: famous — mashhur, dangerous — xatarli
-al: formal — rasmiy, central — markaziy
-able, -ible: capable — qobil

� Sifat yasaydigan prefikslar:
-un: unhappy — baxtsiz, unequal — tengsiz
-in: incomplete — tugallanmagan, indifferent — farqsiz, befarq

� Bundan tashqari qo’shma sifatlar ham bo’lib, ular bir yoki bir nechta sifatlarning qo’shilmasidan yasaladi. Masalan, dark-blue — to’q-ko’k, snow-white — oppoq(qor kabi oq)

� Sifatning oddiy (Positive Degree), qiyosiy (Comparative Degree) va orttirma (Superlative Degree) darajalari bor.

� Sifatning oddiy darajasi hech qanaqangi qiyoslashni ko’rsatmaydi va o’z shaklini o’zgartirmaydi ham.
The Amu Darya is a long river.
- Amudaryo uzun daryodir.

� Sifatning qiyosiy darajasi sifatga —er, (-e yoki —er deb talaffuz qilinadi), orttirma darajasi esa — est (-ist deb talaffuz qilinadi)

Oddiy daraja: Sharp — o’tkir
Qiyosiy daraja: Sharper — o’tkirroq
Orttirma daraja: Sharpest — eng o’tkir
    
Cold — sovuq
Colder — sovuqroq
Coldest — eng sovuq

Deep — chuqur 
Deeper — chuqurroq
Deepest — eng chuqur
 
� @ingliz_tiliuz
7/15/2021 7:33:23 PM
�🧠Mnemotexnika yordamida 1 soatda 100 ta xorijiy so'z eslab qolish kursi
��󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿�� 

Qabul boshlandi 

Siz 1 soatda 100 ta xorijiy so'z eslab qolishni o'rganasiz, bu esa har qanday tilni o'zlashtirish vaqtini kamida 2-3 baravar qisqartiradi

�️KURSNI BITIRIB SIZ OSONGINA: 

�30-70 ta yangi so'zni avtobusda o'qish yoki ishga borguncha

�500-1000 ta yangi so'zni bir kun bag'ishlab eslab qolasiz 

� So'zlarni aktivga chiqarishni 

�So'zlarni uzoq muddatga, doimiy xotiraga o'tqazishni o'rganasiz 

🤝�️Erinchoqlik qilmasangiz natija kafolatlangan

Til o'rganayotganlarga va abituriyentlarga maxsus narx�️

Oddiy narx: ̶1̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶s̶o̶'̶m̶
Aksiya narxi: 59.000 so'm evaziga 

Start 18-iyul, ishtirokchilar soni cheklangan. 13/50. 37 ta joy qoldi

🤝🧠Mnemonika, xotirani kuchaytirish, lug'at eslab qolish texnikalari, matn yodlash texnikalari, tartib intizom, maqsad qo'yish texnikalarini 14 kun mobaynida birga o'rganamiz. 

Kanalga obuna bo'ling �

Ro'yxatdan o'tish uchun:

 �️ @anvvarov

Kanalim �️ @anvarovclub
7/15/2021 7:00:19 PM
�🧠Mnemotexnika yordamida 1 soatda 100 ta xorijiy so'z eslab qolish kursi
��󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿�� 

Qabul boshlandi 

Siz 1 soatda 100 ta xorijiy so'z eslab qolishni o'rganasiz, bu esa har qanday tilni o'zlashtirish vaqtini kamida 2-3 baravar qisqartiradi

�️KURSNI BITIRIB SIZ OSONGINA: 

�30-70 ta yangi so'zni avtobusda o'qish yoki ishga borguncha

�500-1000 ta yangi so'zni bir kun bag'ishlab eslab qolasiz 

� So'zlarni aktivga chiqarishni 

�So'zlarni uzoq muddatga, doimiy xotiraga o'tqazishni o'rganasiz 

🤝�️Erinchoqlik qilmasangiz natija kafolatlangan

Til o'rganayotganlarga va abituriyentlarga maxsus narx�️

Oddiy narx: ̶1̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶s̶o̶'̶m̶
Aksiya narxi: 59.000 so'm evaziga 

Start 18-iyul, ishtirokchilar soni cheklangan. 13/50. 37 ta joy qoldi

🤝🧠Mnemonika, xotirani kuchaytirish, lug'at eslab qolish texnikalari, matn yodlash texnikalari, tartib intizom, maqsad qo'yish texnikalarini 14 kun mobaynida birga o'rganamiz. 

Kanalga obuna bo'ling �

Ro'yxatdan o'tish uchun:

 �️ @anvvarov

Kanalim �️ @anvarovclub
7/15/2021 7:00:19 PM
�🧠Mnemotexnika yordamida 1 soatda 100 ta xorijiy so'z eslab qolish kursi
��󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿�� 

Qabul boshlandi 

Siz 1 soatda 100 ta xorijiy so'z eslab qolishni o'rganasiz, bu esa har qanday tilni o'zlashtirish vaqtini kamida 2-3 baravar qisqartiradi

�️KURSNI BITIRIB SIZ OSONGINA: 

�30-70 ta yangi so'zni avtobusda o'qish yoki ishga borguncha

�500-1000 ta yangi so'zni bir kun bag'ishlab eslab qolasiz 

� So'zlarni aktivga chiqarishni 

�So'zlarni uzoq muddatga, doimiy xotiraga o'tqazishni o'rganasiz 

🤝�️Erinchoqlik qilmasangiz natija kafolatlangan

Til o'rganayotganlarga va abituriyentlarga maxsus narx�️

Oddiy narx: ̶1̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶s̶o̶'̶m̶
Aksiya narxi: 59.000 so'm evaziga 

Start 18-iyul, ishtirokchilar soni cheklangan. 13/50. 37 ta joy qoldi

🤝🧠Mnemonika, xotirani kuchaytirish, lug'at eslab qolish texnikalari, matn yodlash texnikalari, tartib intizom, maqsad qo'yish texnikalarini 14 kun mobaynida birga o'rganamiz. 

Kanalga obuna bo'ling �

Ro'yxatdan o'tish uchun:

 �️ @anvvarov

Kanalim �️ @anvarovclub
7/15/2021 7:00:19 PM
�🧠Mnemotexnika yordamida 1 soatda 100 ta xorijiy so'z eslab qolish kursi
��󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿�� 

Qabul boshlandi 

Siz 1 soatda 100 ta xorijiy so'z eslab qolishni o'rganasiz, bu esa har qanday tilni o'zlashtirish vaqtini kamida 2-3 baravar qisqartiradi

�️KURSNI BITIRIB SIZ OSONGINA: 

�30-70 ta yangi so'zni avtobusda o'qish yoki ishga borguncha

�500-1000 ta yangi so'zni bir kun bag'ishlab eslab qolasiz 

� So'zlarni aktivga chiqarishni 

�So'zlarni uzoq muddatga, doimiy xotiraga o'tqazishni o'rganasiz 

🤝�️Erinchoqlik qilmasangiz natija kafolatlangan

Til o'rganayotganlarga va abituriyentlarga maxsus narx�️

Oddiy narx: ̶1̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶s̶o̶'̶m̶
Aksiya narxi: 59.000 so'm evaziga 

Start 18-iyul, ishtirokchilar soni cheklangan. 13/50. 37 ta joy qoldi

🤝🧠Mnemonika, xotirani kuchaytirish, lug'at eslab qolish texnikalari, matn yodlash texnikalari, tartib intizom, maqsad qo'yish texnikalarini 14 kun mobaynida birga o'rganamiz. 

Kanalga obuna bo'ling �

Ro'yxatdan o'tish uchun:

 �️ @anvvarov

Kanalim �️ @anvarovclub
7/15/2021 7:00:19 PM
�🧠Mnemotexnika yordamida 1 soatda 100 ta xorijiy so'z eslab qolish kursi
��󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿�� 

Qabul boshlandi 

Siz 1 soatda 100 ta xorijiy so'z eslab qolishni o'rganasiz, bu esa har qanday tilni o'zlashtirish vaqtini kamida 2-3 baravar qisqartiradi

�️KURSNI BITIRIB SIZ OSONGINA: 

�30-70 ta yangi so'zni avtobusda o'qish yoki ishga borguncha

�500-1000 ta yangi so'zni bir kun bag'ishlab eslab qolasiz 

� So'zlarni aktivga chiqarishni 

�So'zlarni uzoq muddatga, doimiy xotiraga o'tqazishni o'rganasiz 

🤝�️Erinchoqlik qilmasangiz natija kafolatlangan

Til o'rganayotganlarga va abituriyentlarga maxsus narx�️

Oddiy narx: ̶1̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶s̶o̶'̶m̶
Aksiya narxi: 59.000 so'm evaziga 

Start 18-iyul, ishtirokchilar soni cheklangan. 13/50. 37 ta joy qoldi

🤝🧠Mnemonika, xotirani kuchaytirish, lug'at eslab qolish texnikalari, matn yodlash texnikalari, tartib intizom, maqsad qo'yish texnikalarini 14 kun mobaynida birga o'rganamiz. 

Kanalga obuna bo'ling �

Ro'yxatdan o'tish uchun:

 �️ @anvvarov

Kanalim �️ @anvarovclub
7/15/2021 7:00:19 PM

Channel Informations

Members: 28503

Last Update: 29/07/2021 19:16:10 PM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

Video Collection

🤩 CORONA da 🌍 ONLiNE 🌍 Ingliz tilini o'rganing🌍 🌍 Ingliz tilini, tajribali, IELTS 7.0 - 8.5 sertifikatiga ega 🌍‍🌍o'qituvchilar bilan o'rgananing, 3 oyda 🌍 IELTS +7.0 sertifikatiga ega bo'ling 🌍 Haftada 3 marta dars ( Jami 12 ta dars 1 oyda ) 🌍 Har kuni 24 soat ...
Read More
10/1/2020 12:59:00 PM
🧏‍♂️ Barcha onlayn maktablar qidirayotganlar uchun yangilik: �‍� Uyda o’tirib o’qish uchun ajoyib va qulay 1000 lab o’quvchi o’qitgan platforma � Sifatli ta’lim kafolatlanadi, maqtanmaymiz, o’zingiz guvohi bo’ling: ...
Read More
3/26/2020 11:01:16 PM
🇬🇧 Ingliz tilini 6 oyda uyingizdan chiqmay masofadan turib onlayn tarzda biz bilan o'rganing! 🇬🇧 Ushbu reklama orqali qo'shilganlar uchun ajoyib imkoniyat! ...
Read More
1/11/2020 10:30:35 PM
O'zbekistondagi universitetga kira olmasam nima qilaman degan savol qiynayaptimi?  ABITUR CONSULT da bunga JAVOB BOR!!! ️FAQAT BIZDA Germaniya, Polsha, Malayziya, Turkiya, Ukraina, Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa davlatdagi eng nufuzli universitetlarda joylarni BAND qilib turing! Agar o'zimizda imtihondan o'tolmasangiz, unda sizda zaxirada xorij universiteti bo'ladi va bir ...
Read More
8/27/2020 1:01:06 PM
Men 🇷🇺rus tilini 4 oyda o'rgandim va buning uchun menga FARXODOVICH onlayn maktabi yordam berdi. Hozirda esa bemalol 🇷🇺rus tilida gaplasha olaman.  Sizlarga ham shu onlayn maktabni tafsiya qilaman. Siz ham 4 oyda 🇷🇺rus tilida erkin muloqot qilishni xohlasangiz pastdagi ssilka orqali maxsus guruxga qo'shiling 🇷🇺️ https://tgio.net/re/joinchat/AAAAAFQBvZojYUMSVLzZuA ...
Read More
4/24/2020 12:01:39 AM
AKSIYA DAVOM ETADI. Abituriyent va talabalar diqqatiga! 🤷‍♀Muammo: 🤦‍♀Hali ham Ingliz Tili Grammatikasi maummomi?  🤦‍♂Testlardan past natijami?  🤦‍♀Imtihon oldidan qo'rquv egallayaptimi?  🤦‍♂Kuchli grammatikasiz Talaba bo'lish siz uchun faqatgina orzu bo'lib qoladimi?  🤦‍♀100 ga yaqin mavzularni imtihongacha 5 marttalab tugatishni xoxlaysizmi? ...
Read More
6/17/2020 8:08:57 PM
@Grantlar kanali – Siz uchun maxsus: � Oʻqish bepul boʻlgan xalqaro universitetlar � Hozirda qatnashish mumkin boʻlgan yirik mukofotli tanlovlar � Oʻqish bepul oliygohlarda tahsil olayotgan va eng nufuzli xalqaro grantlarni qoʻlga kiritgan hamyurtlarimiz bilan suhbatlar – grant yutish sirlari � Va Siz uchun boshqa maxsus ...
Read More
9/16/2020 10:59:00 PM

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial
🎉IELTS 6.0 = 100% SCHOLARSHIP 🎉 🎉 Oliy ta'lim 100% bepul!  🎉 IELTS 6.0 bilan 100% GRANT yutish mumkin emas deyishadi, to'g'rimi? 🎉 Discovery bilan IELTS 5.5+ bilan Koreyada GRANTLAR! 🎉  Maqsad sari olg'a! Sizga ham Sarvarjon kabi 100% bepul o'qish nasb qilsin! 🎉 Discovery ...
Read More
8/24/2020 7:01:51 PM
🧙🏻‍♀️ 0 dan boshlovchilar uchun tezkor va barcha darajadagilar uchun kurslar 🏻 Jonli Speaking mashg’ulotlari 🏻‍♂️ Darsga istalgan kun, istalgan vaqtda kirish, istalgan joydan o’qish imkoniyati 🏻 Joylar to’lib qolmasidan ulgurib qoling..! ...
Read More
3/19/2020 11:00:46 PM
IELTS ga tayyorlanayotgan va Ingliz tilini o'rganayotgan barchaning diqqatiga ‼️  Toshkentdagi ‼London Graduate School of Business‼ da Ingliz tili va IELTS ga Cambridge Universiteti kvalifikatsiyasiga ega bo'lgan CHET ELLIK  o'qituvchilar bilan tayyorlaning. Kurslarga qabul ochiq ! Vaqt oz qoldi ! ...
Read More
1/27/2020 3:59:20 PM
Eid Mubarak to all of you! May Allah accept good deeds from us, forgive us for our shortcomings, and may we all continue with our ibada'h until we reach the next Ramazan insha'Allah!  Bayram muborak, azizlar! @ingliz_tiliuz jamoasi hamisha siz bilan! ...
Read More
5/24/2020 3:19:24 PM
� Hanuz Ingliz tilida ravon gapira olmaysizmi? Bu til muhimmi?! � HOMEWORK onlayn maktabi 0 dan boshlab IELTS darajasigacha Speakingni oshirish sistemasini tuzib chiqdi. ��‍� O’zingizga qulay vaqtda ustoz siz bilan jonli tarzda INDIVIDUAL muloqot qiladi. � Onlayn kursning sahifasiga qo'shilganlar uchun ajoyib bonuslar belgilangan! O'tkazib yubormang� ...
Read More
6/19/2020 11:01:02 PM
🇺🇸 Telegramda 3yillik tajribaga ega o‘qituvchi Farxod Xakimov kanal ochdi. Ingliz tilini ushbu kanalda bepul o‘rganishingiz mumkin. 🇺🇸Kanaldagi darslar bepul. ...
Read More
10/12/2020 9:30:39 PM
🇺🇿Oʻzbekistonda birinchi marta IMO, Zoom va Skype orqali jonli efirda til o’rganish tizimi ishga tushdi.🇺🇿️  🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿🇺🇿MagnusClass – yangi Start up! Ingliz tilini masofadan turib malakali repititorlardan urganing. Dastlab BEPUL sinov darsi oling. Sóng hamyonbop narxlarda darslarga yoziling. Ramiy kanal: @Magnus_official Registratsiya boti: @masnaviy_bot Operator: @magnus_admin ...
Read More
5/1/2020 1:00:56 PM
#reklama #Boooom #Boooom #Boooom ❓Siz tezkor dastur orqali IELTS ga tayyorlanmoqchimisiz ❓Readingni 35-45 minutda ishlashni xohlaysizmi ❓Sifatli ta'lim olmoqchimisiz ❓Faqatgina IELTS emas balki motivatsiya ham olmoqchimisiz? �Biz sizga Bugungi kunning eng zo'r til o'rganish metodikalaridan bolmish❓ ❓SPEED-UP dasturini taqdim etmoqchimiz! ❓Speed-Up PRO ❓Motivatsion-tayyorlov kursi ...
Read More
1/24/2020 9:02:54 PM