தியோ™ ツ

தியோ™ ツ

நிதர்சன உலகில்.. நிலையில்லா சூழலில்.. நிழலின் தொந்தரவுடன்.. நிகழ்வுகளின் விரட்டலால்.. நிஜத்தினை தேடிய பயணத்தில்.. நிலையான நினைவுகளை சுமந்த.. ツ ➠ https://twitter.com/WithLoveNish ➠ https://twitter.com/urslvlyprince ➠ https://twitter.com/abhi_heartz
"சிந்தனைதான் முதலீடு
முனைப்புதான் வழிமுறை
கடும் உழைப்பே தீர்வு."

© அப்துல் கலாம்
8/2/2019 12:38:06 PM

Channel Informations

Members: 260

Last Update: 26/10/2019 19:29:17 PM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial