املاک میثم

املاک میثم

@Amiri_m_1993
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۷۵متر
⬅امکانات:انباری،آسانسور
⬅⬅قیمت:۵۰میلیون رهن،۳۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:تبدیل تاحدودی،نورعالی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/7/2020 2:58:30 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:میدان استادیوم
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۸۰متر
⬅امکانات:پارکینگ،انباری
⬅⬅قیمت:۴۸۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:دارای۴۰میلیون تومان وام،۴۰میلیون هم رهن مستاجر که اینها از ثمن کلی معامله کسر میگردد،با پرداخت ۴۰۰تومان صاحب خانه شوید.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/7/2020 2:35:34 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۷۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۳۰میلیون رهن،۶۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:حیاط در اختیار.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/7/2020 2:35:26 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۱۰متر
⬅امکانات:پارکینگ،انباری
⬅⬅قیمت:متری۵۵۰۰

⬅⬅توضیحات:تمیز وخوش نقشه،امکان رهن تا یکسال.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/7/2020 2:35:16 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۹۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۷۰میلیون رهن کامل

⬅⬅توضیحات:نورعالی،موقعیت مناسب.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/7/2020 2:35:06 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۲۵متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:متری۶۵۰۰

⬅⬅توضیحات:دوواحدی،خلوت وآرام،درحدکلیدنخورده،تخفیف ویژه سر قرارداد. 

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/4/2020 3:33:46 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:مسکن مهر
⬅طبقه:پنجم
⬅متراژ:۸۳متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:متری۳۵۰۰

⬅⬅توضیحات:تمیز وعالی،سندآزاد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/4/2020 3:33:37 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۱۰متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۸۰میلیون رهن کامل.

⬅⬅توضیحات:نورعالی،موقعیت عالی،حیاط مشاع و زیبا.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/4/2020 3:33:28 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:شهرک امام
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۶۰متر
⬅امکانات:پارکینگ،انباری
⬅⬅قیمت:متری۳۵۰۰

⬅⬅توضیحات:خوش نقشه،تک خواب.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/4/2020 3:33:18 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان جمهوری
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۲۵متر
⬅امکانات:پارکینگ،انباری
⬅⬅قیمت:۷۰میلیون رهن،۱میلیون اجاره

⬅⬅توضیحات:نورعالی،شیک و تمیز.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/4/2020 3:33:07 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅مغازه⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان شهید محلاتی 
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۲متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۵میلیون رهن،۲۵۰اجاره

⬅⬅توضیحات:امتیاز فقط برق دارد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/4/2020 3:32:58 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅مغازه⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی مطهری
⬅طبقه:-
⬅متراژ:۱۶متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:متری۱۵میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:امتیاز برق و آب دارد،تخفیف سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/1/2020 3:40:53 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅مغازه⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان جمهوری
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۷۰متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۳۰میلیون رهن،۸۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:دارای سرویس بهداشتی،مناسب برای انواع مشاغل،قابل تبدیل،تخفیف سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/1/2020 3:40:36 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅زمین⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان
⬅طبقه:-
⬅متراژ:۲۷۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:متری۳۷۰۰

⬅⬅توضیحات:شمالی،تراکم ۲طبقه روی پیلوت،تخفیف سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/1/2020 3:40:14 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۱۱۰متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۸۰میلیون رهن کامل

⬅⬅توضیحات:نورعالی،خوش نقشه،تخفیف سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 7/1/2020 3:39:43 AM

Channel Informations

Members: 327

Last Update: 06/07/2020 19:09:08 PM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

خرید، فروش، رهن و اجاره املاک

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial