املاک میثم

املاک میثم

@Amiri_m_1993
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:میدان خیبر
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۷۸متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۱۰میلیون رهن،۱میلیون تومان اجاره 

⬅⬅توضیحات:قابل تبدیل تاحدودی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/22/2020 2:33:14 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی بعثت
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۶۵متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:متری۷

⬅⬅توضیحات:تک واحدی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/22/2020 2:32:57 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:میدان خیبر
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۸۷متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۴۰میلیون تومان رهن،۱میلیون تومان اجاره

⬅⬅توضیحات:نورعالی،تمیز ومرتب.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/22/2020 2:32:47 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان آیت(قلعه کیاب)
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۱۱۰متر
⬅امکانات:پارکینگ،انباری
⬅⬅قیمت:متری۶۵۰۰

⬅⬅توضیحات:نورعالی،خوش نقشه و شیک. 

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/22/2020 2:32:36 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی بعثت
⬅طبقه:۱-
⬅متراژ:۷۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۱۰میلیون رهن،۷۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:تک خواب،دارای سرویس ایرانی فرنگی،تمیز و مرتب.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/22/2020 2:32:25 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅زمین⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:امیرآباد
⬅طبقه:-
⬅متراژ:۵۷۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۴۵۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:دیوارکشی شده،دارای امتیاز آب،دارای تعدادی درخت،موقعیت عالی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/17/2020 2:13:33 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅ویلایی⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان ۱۵خرداد
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۱۰۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۷۰میلیون رهن کامل

⬅⬅توضیحات:قابل تبدیل تاحدودی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/17/2020 2:13:24 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅زمین⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:-
⬅متراژ:۵۱۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:متری۷

⬅⬅توضیحات:جنوبی،تراکم۳طبقه روی پیلوت،بر عالی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/17/2020 2:13:12 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅مغازه⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:جمهوری
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۵۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۷۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:مناسب جهت انبار

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/17/2020 2:13:01 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی مطهری
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۸۰متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۸۰میلیون رهن کامل 

⬅⬅توضیحات:خوش نقشه و تمیز.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/16/2020 2:38:59 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۸۱.۵
⬅امکانات:انباری،آسانسور
⬅⬅قیمت:متری۶۵۰۰

⬅⬅توضیحات:دارای۱۲مترحیاط خلوت،کاغذ دیواری،گازرومیزی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/16/2020 2:38:39 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۱۱۵متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۱۲۰میلیون رهن کامل

⬅⬅توضیحات:قابل تبدیل،خوش نقشه.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/16/2020 2:38:25 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۰۵متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:متری۶۲۰۰

⬅⬅توضیحات:خوش نقشه،نورعالی،کولر گازی و...

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/16/2020 2:38:15 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:شهرک امام
⬅طبقه:همکف
⬅متراژ:۱۲۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۳۰میلیون رهن،۱۳۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:نقاشی شده و مرتب.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/16/2020 2:38:02 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:۳راه جمهوری
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۶۵متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:متری۵۲۰۰

⬅⬅توضیحات:۲۵میلیون رهن مستاجر که از ثمن کلی معامله کسر میگردد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/16/2020 2:37:53 AM

Channel Informations

Members: 362

Last Update: 21/09/2020 19:08:50 PM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

خرید، فروش، رهن و اجاره املاک

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial