املاک میثم

املاک میثم

@Amiri_m_1993
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۷۹متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۷۹۰میلیون تومان 

⬅⬅توضیحات:دوخواب،کاغذدیواری،دارای حیاطی زیبا

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/17/2021 3:43:44 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان جمهوری
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۷۸متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۸۰میلیون رهن کامل 

⬅⬅توضیحات:دوخواب،نورعالی،غیرقابل تبدیل.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/17/2021 3:43:34 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان آیت(قلعه کیاب)
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۹۵متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ 
⬅⬅قیمت:۱میلیارد و۵۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:خوش نقشه با نور عالی، کاغذ دیواری،پکیج و....،تخفیف سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/16/2021 3:13:28 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅مغازه⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان شهید محلاتی 
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۵۵متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۲۰میلیون رهن،۴میلیون تومان اجاره

⬅⬅توضیحات:امتیازات کامل،دارای سرویس بهداشتی،کف و دیواره ها سرامیک،مناسب برای انواع مشاغل،موقعیت عالی جهت کسب و کار.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/16/2021 3:09:33 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:مسکن مهر 
⬅طبقه:پنجم
⬅متراژ:۸۳متر
⬅امکانات:انباری،آسانسور
⬅⬅قیمت:متری۶

⬅⬅توضیحات:داخلی تمیز و شیک.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/15/2021 6:24:05 PM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی مطهری 
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۱۱۰متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ 
⬅⬅قیمت:۱۱۰میلیون رهن کامل 

⬅⬅توضیحات:خلوت و آرام.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/15/2021 6:23:45 PM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:میدان استادیوم
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۶۵متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ 
⬅⬅قیمت:۵۵۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:دوخواب.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/15/2021 3:15:02 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی مطهری
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۸۷متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۶۰میلیون رهن،۱۵۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:دارای پکیج،نقاشی شده،قابل تبدیل.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/15/2021 3:12:38 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان شهید قندی 
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۹۵متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۱میلیارد و۳۸۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:کلیدنخورده با کابینت و پکیج رادیاتور،نورعالی،سند آزاد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/14/2021 6:41:00 PM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:میدان مصطفی خمینی 
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۸۷متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۱۰۰میلیون رهن کامل 

⬅⬅توضیحات:قابل تبدیل تا حدودی،تخفیف سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/14/2021 6:40:43 PM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:مسکن مهر 
⬅طبقه:چهارم 
⬅متراژ:۸۰متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:متری۶

⬅⬅توضیحات:دارای۱۷میلیون وام و ۱۰میلیون رهن مستاجر که از ثمن کلی معامله کسر میگردد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/14/2021 2:32:44 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۱۰۵متر
⬅امکانات:انباری 
⬅⬅قیمت:متری۹۵۰۰

⬅⬅توضیحات:خوش نقشه،موقعیت عالی،حیاطی زیبا،سند آزاد،درحال حاضر ۸۵میلیون رهن مستاجر که تاریخ تخلیه اول مرداد ماه میباشد،تخفیف سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/14/2021 2:24:13 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅ویلایی⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی بعثت
⬅متراژ:۲۶۴متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۲۰۰میلیون رهن کامل 

⬅⬅توضیحات:دارای۱۳۵متربنا،تمیز و خوش نقشه.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/14/2021 2:23:58 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی مطهری
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۸۲متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:متری۹۵۰۰

⬅⬅توضیحات:نورعالی،دارای پکیج و رادیاتور 
گازرومیزی، دارای۳۰میلیون وام که از ثمن کلی معامله کسر میگردد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/11/2021 2:03:00 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:میدان خیبر
⬅طبقه:اول 
⬅متراژ:۱۱۰متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:متری۱۰

⬅⬅توضیحات:خوش نقشه،نورعالی،تخفیف ویژه سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/11/2021 2:01:09 AM

Channel Informations

Members: 557

Last Update: 17/06/2021 07:09:32 AM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

خرید، فروش، رهن و اجاره املاک

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial