املاک میثم

املاک میثم

@Amiri_m_1993
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:مسکن مهر 
⬅طبقه:پنجم
⬅متراژ:۸۴متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۱۰۰میلیون تومان رهن کامل 

⬅⬅توضیحات:دارای پکیج و رادیاتور و گاز رومیزی،قابل تبدیل.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 1/3/2022 7:03:58 PM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:شهرک امام
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۶۶متر
⬅امکانات:انباری 
⬅⬅قیمت:۵۰۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:تک خواب،کابینتMDF،نقاشی شده.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 1/3/2022 2:56:12 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان شهید محلاتی 
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۶۹متر
⬅امکانات:آسانسور
⬅⬅قیمت:۱۰۰میلیون تومان رهن کامل 

⬅⬅توضیحات:دوخواب،دارای پکیج و رادیاتور، قابل تبدیل تا حدودی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 1/2/2022 2:44:35 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:مسکن مهر
⬅طبقه:پنجم
⬅متراژ:۸۵متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:متری۷۲۰۰

⬅⬅توضیحات:دارای پکیج و رادیاتورگازرومیزی،تخلیه.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 1/2/2022 2:44:22 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅مغازه⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان شهید قندی 
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۳۵متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۲۰میلیون تومان رهن،۱۵۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:امتیازات کامل،کف سرامیک، قابل تبدیل تا حدودی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 1/1/2022 2:17:14 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅ویلایی⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان آموزش و پرورش 
⬅متراژ:۱۰۷متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۱میلیارد و۱۰۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:بازسازی شده،تخفیف سر قرارداد،موقعیت عالی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 1/1/2022 2:17:03 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:شهرک امام 
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۷۰متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۵۰میلیون تومان رهن،۱میلیون تومان اجاره

⬅⬅توضیحات:تک خواب،گاز رومیزی،قابل تبدیل تاحدودی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 12/30/2021 3:27:22 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۱۳۸متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ
⬅⬅قیمت:۱میلیاردو۸۰۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:نورعالی،خوش نقشه و شیک، تمیزدرحدکلیدنخورده،تک واحدی و خلوت.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 12/30/2021 3:27:13 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوچه آذر
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۱۲۰متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۵۰میلیون تومان رهن،۲۴۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:قابل تبدیل تا حدودی، نور عالی،نقاشی شده،شومینه.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 12/29/2021 1:30:07 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:میدان استادیوم
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۷۵متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ
⬅⬅قیمت:۸۴۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:دوخواب،دارای پکیج و رادیاتور،سند آزاد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 12/29/2021 1:29:53 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:میدان استادیوم
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۷۵متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ
⬅⬅قیمت:۸۴۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:دوخواب،دارای پکیج و رادیاتور،سند آزاد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 12/28/2021 2:21:18 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان 
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۰۳متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۱۳۰میلیون رهن کامل 

⬅⬅توضیحات:دارای پکیج و رادیاتور،کولرگازی، نورعالی،تخفیف سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 12/28/2021 2:21:05 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅زمین⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی رسالت
⬅متراژ:۱۸۰متر
⬅⬅قیمت:۱میلیارد و۳۵۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:شمالی،سنددار،تخفیف سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 12/27/2021 3:04:54 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان 
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۸۳متر
⬅امکانات:آسانسور
⬅⬅قیمت:۱۲۰میلیون رهن کامل 

⬅⬅توضیحات:دوخواب،نورعالی،کابینتMDF،پکیج ورادیاتور،غیرقابل تبدیل.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 12/27/2021 3:04:47 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:مسکن مهر
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۸۲متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:متری۷

⬅⬅توضیحات:تمیز و مرتب،۷۰میلیون تومان رهن مستاجر+۲۵میلیون وام که از ثمن کلی معامله کسر میگردد⬅فرصتی بینظیر برای خانه دار شدن⬅

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 12/26/2021 1:54:04 AM

Channel Informations

Members: 604

Last Update: 03/01/2022 19:08:16 PM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

خرید، فروش، رهن و اجاره املاک

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial