املاک میثم

املاک میثم

@Amiri_m_1993
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅ویلایی⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۱۵۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:متری۵۷۰۰

⬅⬅توضیحات:سه بَر،تراکم۲طبقه روی پیلوت،تخفیف سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/25/2020 2:54:27 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان شهید محلاتی
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۹۵متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۷۰میلیون رهن،۱میلیون تومان اجاره 

⬅⬅توضیحات:تک واحدی،قابل تبدیل هم هس،تخفیف سر قرارداد. 

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/25/2020 2:52:30 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۰۰
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:متری۶۷۰۰

⬅⬅توضیحات:نورعالی،خوش نقشه،کولرگازی و...

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/25/2020 2:49:28 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی مطهری
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۵۰متر
⬅امکانات:مبله
⬅⬅قیمت:ماهی۲میلیون تومان اجاره

⬅⬅توضیحات:دربست و مجزا،بدون پرداخت پول رهن،دارای کلیه اسباب و وسایل.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/25/2020 2:49:19 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅زمین⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی انصاری
⬅طبقه:-
⬅متراژ:۲۹۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:متری۶

⬅⬅توضیحات:شمالی با بَر عالی،تراکم ۲طبقه روی پیلوت روی ۳۴۰متر.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/24/2020 2:22:24 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۷۵متر
⬅امکانات:انباری،آسانسور
⬅⬅قیمت:۶۵میلیون رهن کامل

⬅⬅توضیحات:تبدیل تا حدودی،تخفیف سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/24/2020 2:22:13 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۶۵متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:متری۹۵۰۰

⬅⬅توضیحات:دارای وام و رهن مستاجر که از ثمن کلی معامله کسر میگردد،تخفیف سر قرارداد. 

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/24/2020 2:21:58 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان شهید محلاتی
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۸۷متر
⬅امکانات:پارکینگ
⬅⬅قیمت:۷۰میلیون رهن،۷۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:بازسازی شده و تمیز.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/23/2020 2:44:25 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:مسکن مهر
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۸۳متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۴۴۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:دارای کابینت هایگلاس،موقعیت عالی،سندآزاد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/23/2020 2:43:40 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان جمهوری
⬅طبقه:همکف
⬅متراژ:۸۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۱۰میلیون تومان رهن ۸۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:راه مجزا،به مجرد اجاره داده میشود.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/23/2020 2:43:21 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۷۴متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ
⬅⬅قیمت:۵۵۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:تمیز و شیک.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/22/2020 2:52:26 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۶۵متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۲۵میلیون تومان رهن،۵۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:نورعالی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/22/2020 2:52:11 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۸۷متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۸۲۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:خوش نقشه با موقعیت عالی،۴۰میلیون رهن مستاجر که از ثمن کلی معامله کسر میگردد،تخفیف سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/22/2020 2:51:59 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان جمهوری
⬅طبقه:همکف
⬅متراژ:۸۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۱۰میلیون تومان رهن ۸۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:راه مجزا.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/22/2020 2:51:50 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅زمین⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان جمهوری
⬅طبقه:-
⬅متراژ:۱۳۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:متری۷۵۰۰

⬅⬅توضیحات:دارای۲۰متربَر اصلی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 11/22/2020 2:51:33 AM

Channel Informations

Members: 402

Last Update: 24/11/2020 19:08:46 PM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

خرید، فروش، رهن و اجاره املاک

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial