املاک میثم

املاک میثم

@Amiri_m_1993
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۲۵متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ 
⬅⬅قیمت:۶۰میلیون تومان رهن،۲۸۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:خوش نقشه و شیک،دارای پکیج و رادیاتور،غیرقابل تبدیل.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/16/2021 3:02:07 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅زمین⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان آموزش و پرورش 
⬅متراژ:۱۲۵متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:متری۷۳۰۰

⬅⬅توضیحات:شمالی،تراکم ۲طبقه روی پیلوت،امتیازات کامل.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/16/2021 3:02:00 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅ویلایی⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:سه گل
⬅متراژ:۱۵۰متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۲۵۰میلیون تومان رهن کامل

⬅⬅توضیحات:دارای ۱۱۰متر بنا،گازرومیزی، پکیج و رادیاتور،قابل تبدیل.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/14/2021 1:49:32 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۷۵متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ
⬅⬅قیمت:متری۱۱۸۰۰

⬅⬅توضیحات:دوخواب،دارای پکیج و رادیاتور،
۵۰میلیون وام دارد که از ثمن کلی معامله کسر میگردد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/14/2021 1:44:01 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۸۵متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۴۰میلیون تومان رهن،۱میلیون تومان اجاره

⬅⬅توضیحات:کلیدنخورده،دارای تراس بزرگ، گاز رومیزی،به دونفر اجاره داده میشود.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/12/2021 6:10:27 PM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان آیت الله مقدسی 
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۶۰متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۵۵۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:تک خواب،کاغذدیواری شده.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/12/2021 6:10:20 PM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:همکف 
⬅متراژ:۷۵متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ
⬅⬅قیمت:۵۰میلیون تومان رهن،۱میلیون تومان اجاره

⬅⬅توضیحات:تک خواب،دارای حیاط.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/11/2021 6:27:52 PM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۱۰۰متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:متری۱۴

⬅⬅توضیحات:کلیدنخورده،نورعالی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/11/2021 6:27:41 PM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:میدان مصطفی خمینی 
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۶۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۸۵میلیون رهن کامل 

⬅⬅توضیحات:تک خواب،نقاشی شده،قابل تبدیل تا حدودی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/9/2021 2:21:05 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۷۹متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ مشاع
⬅⬅قیمت:متری۱۰

⬅⬅توضیحات:خوش نقشه و خلوت،سند آزاد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/9/2021 2:20:55 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی انصاری
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۷۲متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ 
⬅⬅قیمت:۷۰میلیون تومان رهن،۱۵۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:دوخواب،غیرقابل تبدیل.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/1/2021 2:43:31 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۸۸متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۹۰۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:سندآزاد،تخلیه،قیمت مقطوع.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 9/1/2021 2:43:16 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:شهرک امام
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۲۰متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۵۰میلیون تومان رهن،۱۵۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:قابل تبدیل تا حدودی،تخلیه آخر شهریور.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 8/31/2021 7:50:56 PM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۰۰متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:متری۱۲

⬅⬅توضیحات:کلید نخورده،خوش نقشه.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 8/31/2021 7:50:40 PM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:میدان خیبر
⬅طبقه:چهارم
⬅متراژ:۸۵متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۶۰میلیون تومان رهن،۱۵۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:دوخواب،نورعالی،غیرقابل تبدیل.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 8/31/2021 7:50:24 PM

Channel Informations

Members: 600

Last Update: 15/09/2021 19:08:20 PM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

خرید، فروش، رهن و اجاره املاک

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial