املاک میثم

املاک میثم

@Amiri_m_1993
#فروش
                        
   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:مسکن مهر 
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۸۴متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۷۲۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:دارای پارکینگ مسقف،تخلیه شهریور ماه.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/26/2022 2:39:52 AM
#رهن_اجاره
                  
   ⬅️⬅⬅⬅مغازه⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان انقلاب 
⬅متراژ:۲۵متر
⬅امکانات:کامل
⬅⬅قیمت:۱۰میلیون تومان رهن،۲۵۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:دارای آب،برق،گاز،کولر

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/26/2022 2:39:43 AM
#فروش
                        
   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۱۰۵متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ
⬅⬅قیمت:۱میلیاردو۳۵۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:کاغذدیواری،تخفیف سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/25/2022 1:28:27 AM
#رهن_اجاره
                      
   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۸۵متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ
⬅⬅قیمت:۲۰۰میلیون تومان رهن کامل 

⬅⬅توضیحات:دوخواب،قابل تبدیل تا حدودی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/25/2022 1:28:15 AM
#فروش
                        
   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:چهارم
⬅متراژ:۱۱۰متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:متری۲۲

⬅⬅توضیحات:کلید نخورده،دارای پکیج و رادیاتور و گاز رومیزی و کابینت هایگلاس،نقاشی شده،کف لمینت،خوش نقشه با نور عالی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/22/2022 1:34:12 AM
#رهن_اجاره
                      
   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان 
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۱۰متر
⬅امکانات:انباری،آسانسور 
⬅⬅قیمت:۲۵۰میلیون تومان رهن کامل 

⬅⬅توضیحات:دوخواب،دارای پکیج و رادیاتور و گاز رومیزی،نورعالی،تخلیه فوری،قابل تبدیل تا حدودی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/22/2022 1:32:46 AM
#فروش
                        
   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی بعثت
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۸۴متر
⬅امکانات:اتباری،پارکینگ 
⬅⬅قیمت:متری۱۳۵۰۰

⬅⬅توضیحات:دوخواب،دارای پکیج و رادیاتور و کابینت MDF،کاغذدیواری،نورعالی،قابل معاوضه با واحد مسکن مهر.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/20/2022 1:37:58 AM
#رهن_اجاره
                  
   ⬅️⬅⬅⬅مغازه⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان شهید محلاتی
⬅متراژ:۱۷متر
⬅امکانات:کامل
⬅⬅قیمت:۱۰میلیون تومان رهن،۱۴۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:دارای آب،برق،گاز،تلفن،تخفیف سر قرارداد. 

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/20/2022 1:37:49 AM
#فروش
                        
   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان انقلاب 
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۱۴۵متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:متری۱۷

⬅⬅توضیحات:دارای پکیج و رادیاتور و گاز رومیزی و کولر گازی،کف پارکت،گچبری،تخلیه.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/19/2022 1:57:52 AM
#رهن_اجاره
                      
   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۱۲۵متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۵۰میلیون تومان رهن،۴میلیون تومان اجاره

⬅⬅توضیحات:دوخواب،دارای ۴۰متر تراس،تک واحدی و خلوت،قابل تبدیل تا حدودی،تخفیف سر قرارداد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/19/2022 1:57:36 AM
#فروش
                        
   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان انقلاب
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۶۵متر
⬅امکانات:انباری،آسانسور
⬅⬅قیمت:۷۵۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:تک خواب،خوش نقشه بانور عالی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/18/2022 6:19:33 PM
#رهن_اجاره
                      
   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان شهید محلاتی
⬅طبقه:دوم 
⬅متراژ:۱۴۵متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:⬅

⬅⬅توضیحات:سه خواب،دارای پکیج و رادیاتور و گاز رومیزی،کولرگازی،نقاشی شده.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/18/2022 6:19:18 PM
#فروش
                        
   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۹۰متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ
⬅⬅قیمت:۱میلیاردو۱۰۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:دوخواب،خوش نقشه و شیک.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/14/2022 6:20:10 PM
#رهن_اجاره
                      
   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان شهید قندی 
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۷۵متر
⬅امکانات:انباری،آسانسور 
⬅⬅قیمت:۳۰میلیون تومان رهن،۳میلیون تومان اجاره 

⬅⬅توضیحات:تک خواب،تخلیه،قابل تبدیل تا حدودی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/14/2022 6:19:55 PM
#فروش
                        
   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان جمهوری
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۸۰متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۸۰۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:دو خواب،کاغذدیواری،دارای گازرومیزی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️ 08643234495
⬅ 09120789847
⬅ 09189667673
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 6/13/2022 6:12:26 PM

Channel Informations

Members: 650

Last Update: 25/06/2022 19:08:07 PM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

خرید، فروش، رهن و اجاره املاک

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial