املاک میثم

املاک میثم

@Amiri_m_1993
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:چهارم
⬅متراژ:۹۴متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۶۰میلیون تومان رهن،۱۲۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:نورعالی،قابل تبدیل تاحدودی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 3/7/2021 6:47:32 PM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۸۷متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۸۵۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:نورعالی،دارای گاز رومیزی،۴۰میلیون رهن مستاجر که از ثمن کلی معامله کسر میگردد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 3/7/2021 6:47:22 PM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان آیت الله مقدسی
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۶۵
⬅امکانات:آسانسور
⬅⬅قیمت:۱۵میلیون رهن،۷۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:تک خواب.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 3/7/2021 6:46:01 PM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان شهید قندی 
⬅طبقه:سوم
⬅متراژ:۹۹متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:متری۱۰

⬅⬅توضیحات:نورعالی،تمیز و خوش نقشه،دارای پکیج و گاز رومیزی،کاغذدیواری.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 3/4/2021 2:17:42 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:چهارم
⬅متراژ:۹۰
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۶۰رهن،۱۲۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:قابل تبدیل تا حدودی،تمیز و مرتب. 

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 3/3/2021 3:34:01 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅مغازه⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان امام
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۷۲متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۱۰۰میلیون رهن کامل 

⬅⬅توضیحات:دارای۴۵متر بالکن،قابل تبدیل تا حدودی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 3/3/2021 3:33:42 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅ویلایی⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی مطهری
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۲۰۰متر
⬅امکانات:پارکینگ
⬅⬅قیمت:۱میلیاردو۳۰۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:بازسازی شده.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 3/1/2021 7:29:14 PM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅ویلایی⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان شهید محلاتی
⬅طبقه:-
⬅متراژ:۱۶۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:متری۶۵۰۰

⬅⬅توضیحات:تخریب شده جهت ساخت۲طبقه روی پیلوت،شمالی-جنوبی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 3/1/2021 7:29:08 PM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان آیت الله مقدسی
⬅طبقه:اول
⬅متراژ:۶۰متر
⬅امکانات:انباری،پارکینگ 
⬅⬅قیمت:۴۸۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:نورعالی.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 3/1/2021 3:32:59 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۱۵متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۱۵۰میلیون رهن کامل 

⬅⬅توضیحات:کلیدنخورده،قابل تبدیل،نورعالی،قابل تبدیل.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 3/1/2021 3:32:36 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅زمین⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان
⬅طبقه:-
⬅متراژ:۱۶۵متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:متری۷۲۰۰

⬅⬅توضیحات:۳برنور،تجاری دار.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 3/1/2021 3:32:13 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان آیت الله مقدسی
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۰۰متر
⬅امکانات:انباری
⬅⬅قیمت:۷۰میلیون رهن،۵۰۰اجاره

⬅⬅توضیحات:قابل تبدیل به رهن کامل.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 2/28/2021 3:04:06 AM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان۱۵خرداد
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۸۷متر
⬅امکانات:فول
⬅⬅قیمت:۸۵۰میلیون تومان

⬅⬅توضیحات:نورعالی،دسترسی آسان به مرکز شهر،سندآزاد،۴۰میلیون رهن مستاجر که از ثمن کلی معامله کسر میگردد.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 2/28/2021 3:03:52 AM
#رهن_اجاره

   ⬅️⬅⬅⬅واحدآپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:خیابان جمهوری
⬅طبقه:۱-
⬅متراژ:۱۲۰متر
⬅امکانات:-
⬅⬅قیمت:۷۰میلیون تومان رهن کامل.

⬅⬅توضیحات:

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 2/27/2021 6:59:50 PM
#فروش

   ⬅️⬅⬅⬅واحد آپارتمان⬅⬅⬅⬅️

⬅آدرس:کوی آزادگان
⬅طبقه:دوم
⬅متراژ:۱۱۰متر
⬅امکانات:پارکینگ
⬅⬅قیمت:متری۹۵۰۰

⬅⬅توضیحات:نورعالی،تمیز و مرتب.

⬅آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
⬅️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
⬅۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
⬅۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
⬅⬅@Realestatemeysam
Posted By Meysam Amiri 2/27/2021 6:59:38 PM

Channel Informations

Members: 462

Last Update: 07/03/2021 19:08:26 PM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

خرید، فروش، رهن و اجاره املاک

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial