ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان

ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان

@Najvaniaclothing 👈 ارتباط با ادمین اینستاگرام 👈 http://instagram.com/Najvania.clothing
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
سایز ۳۶، ۳۸ و ۴۲
قیمت قبلی: ۴۴۰ هزار تومان
قیمت در حراج: ۳۹۰ هزار تومان
11/25/2019 7:12:43 AM

Channel Informations

Members: 3882

Last Update: 23/02/2020 14:52:31 PM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

بمناسبت میلاد با سعادت پیامبر مهربانیها�� به مدت یک هفته حراج داریم.�� شرایط به این صورت خواهد بود که لباس فقط برای ۲۴ ساعت (تاکید میکنم فقط ۲۴ ساعت) با قیمت حراج سفارش گرفته خواهد شد. �خرید فقط بصورت آنلاین تصاویر لباسها به مرور در کانال و استوری اینستاگرام بارگذاری ...
Read More
11/12/2019 7:53:53 AM
جنس پارچه: کرپ (کمی براق) سایز: ۳۶ تا ۴۶ قیمت: ۴۱۰ هزار تومان https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw ...
Read More
8/23/2019 7:53:16 AM
جنس پارچه: کرپ سایز: ۳۶ تا ۴۶ قیمت: ۳۸۰ هزار تومان https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw ...
Read More
8/27/2019 9:54:50 AM
فقط سایز ۳۶ قیمت قبلی: ۴۱۰  هزار تومان قیمت در حراج: ۳۴۰ هزار تومان ...
Read More
11/13/2019 6:57:31 PM