ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان

ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان

@Najvaniaclothing 👈 ارتباط با ادمین اینستاگرام 👈 http://instagram.com/Najvania.clothing
جنس پارچه: کرپ (کمی براق) سایز: ۳۶ تا ۴۶ قیمت: ۴۱۰ هزار تومان https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw
۴۰ تا ۴۶
9/8/2019 8:35:30 AM
جنس پارچه: کرپ حریر سایز: S,M,L,XL قیمت: ۴۶۰ هزار تومان https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw
S,M,XL
9/8/2019 8:35:02 AM
سایز: ۳۴ تا ۴۴ قیمت: ۴۹۰ هزار تومان https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw
فقط ۳۴
9/8/2019 8:34:34 AM
جنس پارچه: کرپ سایز: ۳۶ تا ۴۶ قیمت: ۳۸۰ هزار تومان https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw
تمام شد
9/8/2019 8:34:15 AM
پارچه این لباس ترکیب کرپ و نخ پنبه و کمی ضخیم است. این لباس دخترانه پرطرفدار با طراحی کلاسیک انتخاب مناسبی برای مهمانی های کمی رسمی خواهد بود.
8/27/2019 6:01:14 PM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
جنس پارچه: کتان نخ پنبه
سایز: ۳۶ تا ۴۶
قیمت: ۵۲۰ هزار تومان
https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw
8/27/2019 6:00:37 PM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
جنس پارچه: کتان نخ پنبه
سایز: ۳۶ تا ۴۶
قیمت: ۵۲۰ هزار تومان
https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw
8/27/2019 6:00:34 PM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
جنس پارچه: کرپ
سایز: ۳۶ تا ۴۶
قیمت: ۳۸۰ هزار تومان
https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw
8/27/2019 9:54:50 AM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
جنس پارچه: کرپ حریر
سایز: S,M,L,XL
قیمت: ۴۶۰ هزار تومان
https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw
8/27/2019 5:24:15 AM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
سایز: ۳۴ تا ۴۴
قیمت: ۴۹۰ هزار تومان
https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw
8/26/2019 6:17:24 PM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
جنس پارچه: کرپ (کمی براق)
سایز: ۳۶ تا ۴۶
قیمت: ۴۱۰ هزار تومان
https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw
8/23/2019 7:53:16 AM

Channel Informations

Members: 3882

Last Update: 23/02/2020 14:52:31 PM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

۳۶، ۳۸ و ۴۰ قیمت قبلی : ۲۹۰ هزار تومان قیمت در حراج : ۱۹۵ هزار تومان ...
Read More
11/16/2019 7:05:08 AM
۳۶،۳۸،۴۴ و ۴۶ قیمت قبلی: ۴۴۰ هزار تومان قیمت در حراج: ۳۵۰ هزار تومان ...
Read More
11/15/2019 7:24:48 AM
۱۲ و ۱۵ سال قیمت قبلی ۲۴۰ هزار تومان قیمت در حراج ۱۹۰ هزار تومان ...
Read More
11/15/2019 7:54:21 AM
فقط ۳۸ قیمت قبلی: ۲۹۰ هزار تومان قیمت در حراج: ۱۹۰ هزار تومان ...
Read More
11/30/2019 8:04:51 AM
جنس پارچه: کرپ (کمی براق) سایز: ۳۶ تا ۴۶ قیمت: ۴۱۰ هزار تومان https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw ...
Read More
8/23/2019 7:53:16 AM
�در تعداد محدود شارژ شد قیمت: ۳۶۰ هزار تومان سایز: S,M,L,XL �مناسب زمان بارداری و شیردهی ...
Read More
12/12/2019 6:58:32 AM
عیدتون مباااررک��� ...
Read More
11/14/2019 3:36:06 PM

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial
فقط سایز ۳۶ قیمت قبلی: ۴۱۰  هزار تومان قیمت در حراج: ۳۴۰ هزار تومان ...
Read More
11/13/2019 6:57:31 PM
۱۴ و ۱۵ سال قیمت قبلی: ۲۴۰ هزار تومان قیمت در حراج: ۱۹۰ هزار تومان ...
Read More
11/14/2019 7:32:51 AM
فقط سایز ۴۴ قیمت قبلی: ۳۸۰ هزار تومان قیمت در حراج: ۲۹۰ هزار تومان ...
Read More
11/14/2019 7:09:29 AM
جنس پارچه: کرپ سایز: ۳۶ تا ۴۶ قیمت: ۳۸۰ هزار تومان https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw ...
Read More
8/27/2019 9:54:50 AM
قیمت قبلی ۶ ، ۸، ۱۰سال: ۱۸۰ هزار تومان ۱۲،۱۴ و ۱۵سال: ۱۹۵ هزار تومان قیمت حراج ۶ ، ۸، ۱۰سال: ۱۵۵ هزار تومان ۱۲،۱۴ و ۱۵سال: ۱۷۰ هزار تومان ...
Read More
11/26/2019 10:33:32 AM
سایز ۴۴ و ۴۶ قیمت قبلی : ۳۸۰ هزار تومان قیمت حراج: ۲۹۰ هزار تومان ...
Read More
11/24/2019 5:36:55 PM
جنس پارچه: کتان نخ پنبه سایز: ۳۶ تا ۴۶ قیمت: ۵۲۰ هزار تومان https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw ...
Read More
8/27/2019 6:00:34 PM
جنس پارچه: کرپ حریر سایز: S,M,L,XL قیمت: ۴۶۰ هزار تومان https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw ...
Read More
8/27/2019 5:24:15 AM