ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان

ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان

@Najvaniaclothing 👈 ارتباط با ادمین اینستاگرام 👈 http://instagram.com/Najvania.clothing
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
۱۲ و ۱۵ سال
قیمت قبلی ۲۴۰ هزار تومان
قیمت در حراج ۱۹۰ هزار تومان
11/15/2019 7:54:21 AM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
۳۶،۳۸،۴۴ و ۴۶
قیمت قبلی: ۴۴۰ هزار تومان
قیمت در حراج: ۳۵۰ هزار تومان
11/15/2019 7:24:48 AM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
۶،۸، ۱۲ و ۱۴ سال
قیمت قبلی:
 ۶ و ۸ سال ۲۲۰ هزار تومان
۱۲ و ۱۴ سال ۲۳۵ هزار تومان
قیمت در حراج:
۶ و ۸ سال ۱۵۰ هزار تومان
۱۲ و ۱۴ سال ۱۷۰ هزار تومان
11/14/2019 4:50:37 PM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان

11/14/2019 4:36:53 PM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
عیدتون مباااررک���
11/14/2019 3:36:06 PM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
۳۶، ۳۸، ۴۲ و ۴۴
قیمت قبلی: ۳۷۰ هزار تومان
قیمت در حراج: ۲۷۰ هزار تومان
11/14/2019 8:27:34 AM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
۱۴ و ۱۵ سال
قیمت قبلی: ۲۴۰ هزار تومان
قیمت در حراج: ۱۹۰ هزار تومان
11/14/2019 7:32:51 AM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
فقط سایز ۴۴
قیمت قبلی: ۳۸۰ هزار تومان
قیمت در حراج: ۲۹۰ هزار تومان
11/14/2019 7:09:29 AM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
فقط سایز ۳۶
قیمت قبلی: ۴۱۰  هزار تومان
قیمت در حراج: ۳۴۰ هزار تومان
11/13/2019 6:57:31 PM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
فقط سایز ۴۰ و ۴۶
قیمت قبلی: ۴۵۰ هزار تومان
قیمت در حراج: ۳۹۰ هزار تومان
11/13/2019 7:10:57 AM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
فقط سایز ۴۶
موجود در رنگ زرشکی و سبز زیتونی
قیمت قبلی: ۲۹۰ هزار تومان
قیمت حراج: ۱۹۰ هزار تومان🤩
11/12/2019 4:46:24 PM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
موجود در سایزهای ۴۰، ۴۲ و ۴۴
قیمت اصلی: ۴۱۰ هزار تومان
قیمت در حراج: ۳۵۰ هزار تومان
11/12/2019 11:46:06 AM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
۱۰ و ۱۲ سال
قیمت اصلی: ۱۳۰ هزار تومان
قیمت در حراج: ۱۰۰ هزار تومان🤩
11/12/2019 11:44:37 AM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
بمناسبت میلاد با سعادت پیامبر مهربانیها��
به مدت یک هفته حراج داریم.��
شرایط به این صورت خواهد بود که لباس فقط برای ۲۴ ساعت (تاکید میکنم فقط ۲۴ ساعت) با قیمت حراج سفارش گرفته خواهد شد.
�خرید فقط بصورت آنلاین
تصاویر لباسها به مرور در کانال و استوری اینستاگرام بارگذاری می شوند.��
11/12/2019 7:53:53 AM
ناژوانیا، پوشاک زنان مسلمان
☘تکرار مدل پرطرفدار
سایز: S,M,L,XL(XL معادل سایز ۴۶)
قيمت: ۳۳۰ هزار تومان
https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw
10/21/2019 8:08:57 AM

Channel Informations

Members: 3882

Last Update: 23/02/2020 14:52:31 PM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

۳۶،۳۸ و ۴۴ قیمت قبلی: ۳۵۰ هزار تومان قیمت در حراج: ۲۸۰ هزار تومان ...
Read More
11/26/2019 6:54:57 AM
موجود در سایزهای ۴۰، ۴۲ و ۴۴ قیمت اصلی: ۴۱۰ هزار تومان قیمت در حراج: ۳۵۰ هزار تومان ...
Read More
11/12/2019 11:46:06 AM
جنس پارچه: کرپ حریر سایز: S,M,L,XL قیمت: ۴۶۰ هزار تومان https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw ...
Read More
8/27/2019 5:24:15 AM
قیمت قبلی ۶ ، ۸، ۱۰سال: ۱۸۰ هزار تومان ۱۲،۱۴ و ۱۵سال: ۱۹۵ هزار تومان قیمت حراج ۶ ، ۸، ۱۰سال: ۱۵۵ هزار تومان ۱۲،۱۴ و ۱۵سال: ۱۷۰ هزار تومان ...
Read More
11/26/2019 10:33:32 AM
۳۶، ۳۸، ۴۲ و ۴۴ قیمت قبلی: ۳۷۰ هزار تومان قیمت در حراج: ۲۷۰ هزار تومان ...
Read More
11/14/2019 8:27:34 AM
☘تکرار مدل پرطرفدار سایز: S,M,L,XL(XL معادل سایز ۴۶) قيمت: ۳۳۰ هزار تومان https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw ...
Read More
10/21/2019 8:08:57 AM
۱۲،۱۴ و ۱۵ سال قیمت قبلی: ۱۷۵ هزار تومان قیمت حراج: ۱۴۰ هزار تومان ...
Read More
11/26/2019 10:34:50 AM

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial
فقط سایز ۴۰ و ۴۶ قیمت قبلی: ۴۵۰ هزار تومان قیمت در حراج: ۳۹۰ هزار تومان ...
Read More
11/13/2019 7:10:57 AM
11/23/2019 5:02:49 PM
فقط سایز ۴۶ موجود در رنگ زرشکی و سبز زیتونی قیمت قبلی: ۲۹۰ هزار تومان قیمت حراج: ۱۹۰ هزار تومان🤩 ...
Read More
11/12/2019 4:46:24 PM
جنس پارچه: کتان نخ پنبه سایز: ۳۶ تا ۴۶ قیمت: ۵۲۰ هزار تومان https://tgio.net/re/joinchat/DeB5uz-2djOzsmIAiFHtKw ...
Read More
8/27/2019 6:00:34 PM
۱۴ و ۱۵ سال قیمت قبلی: ۲۴۰ هزار تومان قیمت در حراج: ۱۹۰ هزار تومان ...
Read More
11/14/2019 7:32:51 AM
سایز ۳۸ و ۴۰ قیمت قبلی: ۳۶۰ هزار تومان قیمت در حراج: ۳۳۰ هزار تومان ...
Read More
12/1/2019 7:18:41 AM
سایز ۳۶، ۳۸ و ۴۲ قیمت قبلی: ۴۴۰ هزار تومان قیمت در حراج: ۳۹۰ هزار تومان ...
Read More
11/25/2019 7:12:43 AM
عیدتون مباااررک��� ...
Read More
11/14/2019 3:36:06 PM