مجله ی “گرانش”

مجله ی “گرانش”

گرانش:رسانه ی علم،فناوری وتوسعه ی کشور صفحه آپارات : https://www.aparat.com/Granesh ارتباط باادمین: @NavidRezaEbrahimiMood @GravityTV
اولین بخشی از کتاب را که خواهیم خواند،فصل ۱۲کتاب تحت عنوان “جهان علم”خواهد بود.
از آنجایی که نسخه ی هارد کپی کتاب موجود نیست از همین جهت فایل هر قسمت را قرار خواهیم داد.
اما ترجیها درخواست داریم که نسخه ی الکترونیکی کتاب در نرم افزار فیدیبو را تهییه بفرمایید.
1/13/2022 12:20:50 AM
������#چهارشنبه_ها_باکتاب

کتاب حاضر، یکی از بهترین کتاب‌هایی است که تاکنون با موضوع درس‌آموخته‌ها در صنعت هوایی و هوافضا به دنیا عرضه شده است. این کتاب در این مورد بحث می‌کند که چگونه فریبکاری شرکت‌ها آینده کاریشان را نابود ساخته یا اینکه چطور سیاست بازی در دولت روند پروژه‌ها را تغییر داده است، اینکه فساد و منفعت شخصی چگونه قراردادها را جابجا کرده و نهایتا رسوایی به بار آورده است. در این کتاب خواهید دید که فلسفه ساخت تامکت چه بوده است، چرا فانتوم در ابتدا به توپ مجهز نبود و این فکر اشتباه چه زیان بزرگی در جنگ ویتنام متوجه ایالات متحده ساخت. همچنین عدم هماهنگی تیم تولید چگونه کابوس پرسنل تعمیر و نگهداری شده بود. با پنهانکارها آشنا می‌شوید، متوجه خواهید شد چگونه ساخت گونه‌های مختلف از یک هواپیما مشتریان را تا دهه‌ها وابسته شما خواهد کرد و چطور هواپیمای مسافربری بویینگ ۷۷۷ دنیای هواپیماهای غیرنظامی را متحول ساخت. پس صبور باشید و با حوصله حتی برای چندین بار هر یک از این درس‌آموخته‌ها را مرور کنید تا دریچه‌ای جدید در برابر ذهن خلاقتان باز کنید!

معرفی کتاب از حمید کریمی
متن از معرفی فیدیبو
1/12/2022 12:27:41 PM
تأملی در مهاجرت نخبگان⚪️⚪️⚪

فرار مغزها و مهاجرت نخبگان مسئله اي تاريخي است و فرع و نتيجه عدم تعادل در شئون توسعه است. وقتي تعداد تحصيلكرده بيش از ميزان نياز است گروهي از آنان و البته بهترين هايشان به جايي كه علم در آنجا آسان تر و راحت تر نفس مي كشد مي روند و بعضي از آنان ممكن است در زمره دانشمندان بزرگ جهان قرار گيرند. از اين مهاجرت نه اخلاقاً و نه عملاً نمي توان جلوگيري كرد. اگر مي گويند كه اين مهاجرت خسراني بزرگ براي كشور است راست مي گويند ولي با اين سخن راست چه مي توان كرد؟ اولين كاري كه مي توانيم بكنيم اين است كه به وضع جهان كنوني و در روابط و مناسباتي كه اقتضايش محروم شدن جهان توسعه نيافته از بهترين داشته-هايش به سوي قدرت هاي جهاني است، بينديشيم. 

مسئله مهاجرت نخبگان، مسئله سياسي نيست. سياستمداران بهترين تصميمي كه مي توانند بگيرند اين است كه در طراحي برنامه هاي توسعه هماهنگ، براي هماهنگ سازي شئون توسعه بكوشند. كشور هر چه در راه توسعه پيش رود نيازش به دانشمند بيشتر مي شود و تحصيلات دانشگاهي نيز صورتي كم و بيش متعادل پيدا مي كند.
اگرها بايد دور انداخت و كاش مي توانستيم از شر اين همه اگر كه هر روز در حل مسائل خرج مي كنيم رها شويم.آيا ما اكنون براي همه دانشمندان داوطلب خدمت در كشور شغل مناسب و وسايل رفاه و شرايط آسودگي تن و جان و خاطر آماده داريم يا مي-توانيم در كوتاه مدت اينها را فراهم كنيم؟ فرض كنيم كه فردا بيست هزار دانشمند ايراني از خارج بيايند و داوطلب خدمت در كشور شوند. كشور به آنها چه نيازي دارد و دانشگاه ها و مراكز علمي-پژوهشي چه پاسخي به آنها مي توانند بدهند. مسائل واقعي با اگرهاي بي وجه و بيجا حل نمي شود. 

اينكه دانشمندان ما در مجلات و نشريات علمي آثار و پژوهش هاي خود را عرضه كنند يك فضيلت است اما الزام دانشمندان به نوشتن مقاله در مجلات خارجي را مي توان تأييد ضمني و البته نادانسته جواز مهاجرت دانشمندان دانست. زيرا اگر نتايج كار علمي در كشور به كار نمي آيد و بايد به خارج فرستاده شود معني اش اين است كه كشور به دانشمند و دانشش نياز ندارد. اگر دانش را مي توان صادر كرد چرا مهاجرت دانشمند را منع كنند.
مي گويند اين قبيل مطالب بوي اعتقاد به ضرورت تاريخي (دترمينيسم) و اضطرار اجتماعي مي دهد و با اختيار منافات دارد. اختيار را با توهم همه تواني اشتباه نبايد كرد. تاريخ ضرورت ها، اضطرارها و امكان ها دارد و اختيار موكول به درك ضرورت ها و اضطرارها و كوشش براي يافتن امكان هاست. ضرورت ها و اضطرارها چه بخواهيم و چه نخواهيم وجود دارد و با انكار آنها مشكل ها حل نمي شود. ضرورت و اضطرار را بايد تصديق كرد تا راهي به اختيار يافت. اين اضطرارها و ضرورت ها لازمه امور تاريخي اند و تعلق بي واسطه به سياست ندارند. 

اگر از آنچه گفته شود نتيجه بگيرند كه پس به رفتن مستعدان از كشور تن بايد داد مراد نويسنده را درنيافته اند. زيرا آنچه گفته شد دعوت به تأمل بيشتر و انديشيدن به اين پرسش است كه چاره ها و درمان ها تاكنون چه اثر داشته است. اگر مؤثر بوده و اميد مي رود كه باز هم مؤثر باشد قدرشان را بايد دانست و بر صاحبانش درود فرستاد اما تدبيري را كه اثر ندارد يا اثرش پوشاندن و پنهان ساختن غفلت هاست رها بايد كرد تا مجال و فرصتي براي انديشيدن به درد و مسئله پيدا شود.

دکتر رضا داوری اردکانی

https://instagram.com/gravitytvshow?igshid=49ziojvrvbk6
1/9/2022 5:25:11 AM

1/9/2022 5:24:17 AM
کاروان شهید رفت از پیش
وآن ما رفته گیر و می‌اندیش

از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

#همه_همدردیم
1/7/2022 11:43:46 PM
������#چهارشنبه_ها_باکتاب

گویند که کار متفکر ،آزردن حماقت است.فضای توسعه نیافتگی،یک فضای شعارزده و بی اخلاق است بخصوص وقتی که عمل از نظر فاصله می گیرد ودیگر دور باطل است و نظر هم دور از عمل در توهم و انتزاع غوطه ور است.
دکتر رضاداوری اردکانی متفکر شرایط توسعه نیافتگی است.او به جهانی فکر می کند که کمتر امید ثمر بخشی دارد و چنانکه آورده است باید راهی را که بروی روندگانش هم بسته شده را طی کند.
از همین جهت است که او بیشتر از هرکسی درباره ی علم و فناوری و بستر فرهنگی وتاریخی بالندگی آن در کشور ایران فکر کرده وقلم زده است.
شاید تصویری که در آیینه ی او می بینیم چندان دلچسب ودلربا نباشد واحتمالا از تعارفات روزمره و تمجیدات اداری بدور باشد اما چه کنیم که حقیقت است.
حال اگر جایگاهمان شرم آور است، نباید مفتخر ومغرور باشیم و اگر به نقطه یی که در آن قرار داریم خودآگاه شویم شاید(به قول فروید)خودآگاهی خود درمان باشد.
کتاب “درباره ی علم”از نوشته های قدیمی تر دکتر داوری درباره ی علم است اما هنوز جای توجه و مطالعه دارد.این اثر ازاین جهت مهم است که به جای توهمات رایج از علم،تصویر درستی از آن ارائه می دهد و احتمالا از این جهت خطرناک باشد.
((چیزی به نام فکر خطرناک وجود ندارد،خود فکر کردن است که خطرناک است.البته فکر نکردن از آن هم خطرناک تر است.))هانا آرنت


سیدعلی میری

� https://instagram.com/gravitytvshow?igshid=49ziojvrvbk6
1/5/2022 5:31:14 AM

1/5/2022 5:31:02 AM
#سخنرانی_عمومی
� درباره‌ی پیشرفت در نظریه‌های علمی

� دکتر محمدمهدی شیخ‌جباری (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی #IPM)

� چهارشنبه، ۱۵ دی‌ماه؛ ساعت ۱۸
�skyroom.online/ch/schoolofphysics/colloquium

� @Zharfa90
1/3/2022 11:11:04 PM
���متن گفت وگو ی گرانش با دکتر رسول رکنی زاده(ویرایش شده توسط خود دکتر رکنی زاده)

لینک قسمت ششم گرانش:

https://aparat.com/v/goZzB
1/3/2022 3:01:18 PM

1/3/2022 2:18:11 PM
علم در ۷۵ سال آینده، رهنمودهایی برای ایران
متن سخنرانی من در مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت. شهریور ۱۴۰۰
✍️رضا منصوری
۱۰ دی ۱۴۰۰
rmansouri.ir
12/31/2021 4:28:29 PM
������#چهارشنبه_ها_باکتاب

پیدایش مکانیک کوانتوم در اوایل قرن بیستم آغاز انقلابی بزرگ در پیش‌بینی‌هایی بدیع در عالم خُرد بود و در عین حال شالوده‌های فلسفیِ فیزیک کلاسیک را  فروریخت و مسائل مفهومیِ مناقشه‌برانگیزی را به‌وجود آورد. پرسش‌هایی از این قبیل طرح شد: آیا توصیف مکانیک کوانتوم از واقعیت فیزیکی کامل است؟ آیا واقعیتْ ناموضعی است و واقعیات طبیعت از یک‌دیگر جدایی‌ناپذیرند؟ آیا اشیا قبل از اندازه‌گیری وضعیتی مشخص ندارند و اندازه‌گیری موجب جهش‌های غیرعلّی به وضعیت‌های مشخص می‌شود؟ به قول اینشتین آیا وقتی ماه را نگاه نمی‌کنیم، وجود ندارد؟ این مسائل از همان ابتدای صورت‌بندی کامل مکانیک کوانتوم ذهن فیزیک‌دانان نظری و فلاسفه‌ی علم را مشغول کرد و با گذشت زمان نه‌تنها از شور و حرارت آن بحث‌ها کاسته نشد، بلکه با کاهش سلطه‌ی پوزیتیویسم بیش‌تر هم شد و حتا برخی از افرادی که قبلاً این مسائل را جدی نمی‌گرفتند، نظر خود را تغییر دادند.

کتاب حاضر تلاشی است برای توضیح این مسائل و مبانیِ فلسفی آن‌ها، بررسی انتقادیِ برخی از دیدگاه‌ها و الگوهای نظری مهم در این زمینه. این کتاب برای دانشجویان علوم پایه و مهندسی علاقه‌مند به فلسفه و برای دانشجویان رشته‌ی فلسفه علاقه‌مند به مبانی فلسفی علوم قابل استفاده است و دانش مقدماتی در ریاضیات و فیزیک برای فهم کتاب کفایت می‌کند.

متن از ناشر کتاب
معرفی کتاب از خانم سمیرا ناجی

� https://instagram.com/gravitytvshow?igshid=49ziojvrvbk6
12/30/2021 12:54:34 AM

12/30/2021 12:54:20 AM

12/29/2021 9:54:18 PM
���سلسله جلسات تاریخ وفلسفه ی علم:
متن خوانی کتاب “سیر تجدد و علم جدید در ایران”

�اثر دکتر #رضا_داوری_اردکانی

�اولین جلسه :چهارشنبه هشت دی ماه

برای حضور مجازی در جلسه از لینک زیر استفاده کنید:
https://dialog.sohasima.ir/ch/elm-fanavari
12/29/2021 1:46:39 AM

Channel Informations

Members: 1045

Last Update: 14/04/2022 08:15:55 AM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

Video Collection

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial